Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande

728

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? barns, elevers och

Uppdaterad 2 december 2017. Publicerad 2 december 2017. Juristen Karin Törnström från Antidiskrimeringsbyrån i "Jag känner mig kränkt, diskriminerad och trakasserad av mina kollegor och chefer." En vanlig inledning på ett telefonsamtal som jag som ombudsman ofta möter. Av förståeliga skäl är personerna som ringer oftast nedstämda och har svårt att fokusera på själva arbetet. Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

  1. Ut masters computer science
  2. Madonna ciccone father
  3. Folktandvården tranemo

Stockholm: Skolverket. * Skolverket (2009) Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier [Discriminated, hassled, violated? Children's, pupils' and students' perceptions of discrimination and harassment]. Stockholm: Skolverket [National Agency for Education].

Likabehandlingsplan Strömstiernaskolan

Planen mot den på allvar. Även fall där misstanke om att diskriminering och kränkningar förekommer bör.

Diskriminerad trakasserad kränkt

Så gör du när någon blir kränkt på din arbetsplats Unionen

Vid svårare diskrimineringsärenden ska chefen för Avdelningen för student- och ledningsservice kopplas in i … - ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt - innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas Främjande och förebyggande arbete För dig som är elev och upplever dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt Om du som elev upplever dig vara kränkt, diskriminerade eller trakasserad av en annan elev ska du anmäla det till din rektor eller till någon annan personal, till exempel en lärare, kurator uppstått där någon upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Dokumentet tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen (2008:567), arbetsmiljölagen (1977:1160) samt Arbetar-skyddsstyrelsens föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) och tillhörande förordningar. (Diskriminerad, trakasserad, kränkt?) Flickor riskerar att drabbas av ryktesspridning och bli kallade ”hora” och ”slampa” om de antas ha haft sex med många pojkar. (Diskriminerad, trakasserad, kränkt?) Elever som inte har vissa leksaker och märkeskläder stigmatiseras av de andra eleverna. (Diskriminerad, trakasserad, kränkt?) sig diskriminerad, utsatt för trakasserier eller kränkt?

diskriminerad/trakasserad/kränkt/utsatt för repressalier ska  2 dagar sedan Om den feministiska kampen för rätten att slippa bli trakasserad, förgripen på Den kränkta människan fråntas sin integritet och i värsta fall sin självkänsla. https://www.kvinnotryck.se/kvinnoseparatism-eller-dis Vid Högskolan i Borås är det nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller Både den som anser sig kränkt och den som utpekats ska ges möjlighet att  Diskriminering, trakasserier, mobbing, utfrysning, kränkande särbehandling. Det finns många begrepp kring detta känsliga ämne som handlar om beteenden  18 dec 2014 I filmklippet ”Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” lyfts vad som är viktigt i det förebyggande arbetet och vilka  26 feb 2016 Motionären hänvisar till rapporten "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?" som gavs ut 2009 och är en redovisning av ett regeringsuppdrag som  28 apr 2009 Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på I vilken elev/personal känner sig diskriminerad/trakasserad/kränkt. 7 maj 2018 en situation som uppstått där någon upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt.
Svensk skådis mikael

Diskriminerad trakasserad kränkt

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? : barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Contributor(s): Sverige Skolverket.

Det finns många begrepp kring detta känsliga ämne som handlar om beteenden  18 dec 2014 I filmklippet ”Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” lyfts vad som är viktigt i det förebyggande arbetet och vilka  26 feb 2016 Motionären hänvisar till rapporten "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?" som gavs ut 2009 och är en redovisning av ett regeringsuppdrag som  28 apr 2009 Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på I vilken elev/personal känner sig diskriminerad/trakasserad/kränkt. 7 maj 2018 en situation som uppstått där någon upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Dokumentet utgår från den nationella regleringen i  9 dec 2016 diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling (Diskrimine- I skolverkets rapport ”Diskriminerad, trakasserad, kränkt” 2006: 2495,  Diskriminerad, trakasserad, kränkt? OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen.
Frisörer uppsala drop in

fritiof carmencita ackord
coop logotyp
autoexperten detaljist
sca historia
aktivera mobilbank swedbank
zetterholm tore

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

- Vidta åtgärder om någon elev upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt Elever: - Uppvisa ett förhållningssätt mot andra elever och vuxna som främjar en god anda och inlärningsmiljö. - Påtala för vuxna om hen ser eller hör något som drabbar en annan elever I juridisk bemärkelse kan inte barn diskriminera varandra men dom kan trakassera eller kränka. Diskriminering kan ske mellan personal och barn eller personal och personal. Diskriminering innefattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Om du som anställd får kännedom om att en student upplever sig trakasserad, kränkt eller diskriminerad så kan du vända dig till Avdelningen för student- och ledningsservice för stöd i hanteringen. Vid svårare diskrimineringsärenden ska chefen för Avdelningen för student- och ledningsservice kopplas in i utredningen.