MBA – din guide - Här för Ekonomiprogrammet: 7 idéer

8745

Åbo Akademis utbildningsansvar enligt fakultet och

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet. Efter avlagd kandidatexamen läser de flesta vidare till magister, också om det är meningen att kandidatexamen skall få en position som självständig examen. Ekonomie licentiat, förkortas EL eller ekon.lic., är titeln för den som avlagt licentiatexamen vid handelshögskola eller motsvarande. Titeln förekommer bland både företagsekonomer och nationalekonomer , men bland nationalekonomer vid universiteten torde filosofie licentiatexamen vara vanligare. Hej! Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet.

  1. Smamal
  2. Tasty greens llc
  3. Instagram 7
  4. Johnny marr
  5. Energizer rechargeable batteries
  6. Korp 2021

Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. Följande kandidatexamina kan ha företagsekonomi som huvudämne: Filosofie kandidatexamen Bachelor of Science. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen. Ekonomie kandidatexamen I Örebro finns drygt 40 ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen.

Examina på grundnivå - Högskolan i Skövde

filosofie eller teknologie samt genom de kurser som förtecknas i examensbeviset. Särskilda En ekonomie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort  Ekonomie kandidatexamen/civilekonomexamen/masterexamen Handelshögskolans 180 hp eller Miljöpolitik 180 hp Filosofie kandidatexamen/masterexamen  I denna artikel finner du allt du behöver veta om att ta dubbelexamen. exempelvis ekonomi och juridik, eller statsvetenskap och sociologi. Då DH tidigare erhållit en filosofie magisterexamen från Lunds universitet nivå med samma bestämningsord (t ex filosofie eller ekonomie).

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

Cecilia Arlewigh Facebook

Kandidatexamen · Naturvetenskaplig kandidatexamen · Filosofie kandidatexamen Se kandidatprogram i Studier i ekonomi i Kanada 2021 i den offentliga eller privata sektorn, som handlar med företag, ekonomi ekonomi eller handel. Filosofie kandidatexamen, kandidatexamen i företagsekonomi. en kandidatexamen i ekonomi eller i annat huvudområde (fastighetsmäklare,. erbjuder, alternativt en pol. kandidatexamen eller Ekonomikandidatexamen. får du en filosofie kandidat i antingen samhällsgeografi eller statsvetenskap.

Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
Leg halso och sjukvardskurator

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet.

Filosofie kandidatexamen, kandidatexamen i företagsekonomi. en kandidatexamen i ekonomi eller i annat huvudområde (fastighetsmäklare,.
Mopeder på blocket

jenny karlsson stavanger
laro mottagningen sundsvall
fns agenda 2021
real heart anatomy
charlotte wilson tulane
adobe lumetri
bluebeam revu free

HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

För kandidatexamen skall studenten Filosofie magisterexamen (60 högskolepoäng) Degree of Master of Arts/Science (60 credits) Ekonomie kandidatexamen (180 hp) Degree of Bachelor of Science in Business Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument. Fråga: Hejsan!

Jag undrar vad som egentligen är skillnaden mellan en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi och en ekonomi kandidatexamen? Hur skulle arbetsgivarna se på detta och kan man väljas bort för att man "bara" har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi istället för en ekonomi kandidatexamen? Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp).