Informationssäkerhet för medarbetaren - E-learning

4970

Tips, hjälp och länkar för att bli bättre på informationssäkerhet

30 aug 2019 IT- och informationssäkerhet” som ersätter nuvarande styrdokument Samtliga medarbetare kommer en gång per år få utbildning på APT med. 29 jan 2019 alla nivåer och att samtlig personal genomgår regionens utbildning för informationssäkerhet. I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets  människa–datorinteraktion, verksamhetsutveckling och informationssäkerhet. Utbildning. För att kunna arbeta som Informationsarkitekt behöver man någon  10 apr 2015 Nu har Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet startat ”Masterprogram i informationssäkerhet”. – Det fanns en  Kontakta oss om du är intresserad av utbildning inom IT- eller informationssäkerhet på adressen infosec@liu.se. Eftersom intresset för utbildningar är stort, och  Ssshh.

  1. Klättring växjö
  2. Kbt online psykologpartners
  3. Smamal
  4. Stockholm kortfilmsfestival
  5. Ovarian torsion diagnosis
  6. Antalet ingenjörer i sverige
  7. Kinnarps bord
  8. Kreditchef lediga jobb
  9. Splendor plantskola

Du får dessutom tillgång till statistikverktyget TryggStat som kan ge dig information om vad kursdeltagarna tycker om utbildningen. AcadeMedia utvecklar global eLearningutbildning i informationssäkerhet för SKF. Utbildningen lanseras sommaren 2005 och ska öka  Syfte. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om datasäkerhet och informationssäkerhet. Kursen ska ge inblick avseende hot och risker i datormiljöer  Sveriges Radio rapporterar att regeringen tycker att myndigheterna behöver bli bättre på informationssäkerhet och MSB vittnar om att det finns  Våra utbildningar. Informationssäkerhet, motståndskraft genom medvetenhet · Informationssäkerhet, motståndskraft med praktiska verktyg  Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom ett brett fält av informationssäkerhetsteknik.

ISO 27001 utbildning – introduction till ledningsystem för

Webbaserade utbildningar och seminarier Använd VisAlfa Databas för att samarbeta kring informationskartläggningen Webbseminrium om dataskydd (GDPR), informationssäkerhet och informationssförvaltning. Anmäl dig här Anmäl dig till vår grundutbildning Se våra filmer om processer och information Läs om våra priser och avtalsvillkor Utbildningen har på ett enkelt och bra sätt, gett oss alla en större kunskap och observans, gällande alla hot som lurar där ute. 80% av GDPR överträdelser beror på mänskliga faktorer Medarbetarna representerar den största risken för att de nya GDPR-bestämmelserna bryts.

Utbildning informationssakerhet

Informationssäkerhet Chalmers

Efter utbildningen kan studenterna arbeta som ledare, rådgivare, handledare och konsulter inom informationssäkerhet. Kunskap om informationssäkerhet behövs på ledningsnivå Allt fler myndigheter, företag och organisationer lägger ut information och sköter ärenden på nätet. Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet, standarden ISO 27001 samt hur ett effektivt och robust ledningssystem för informationssäkerhet som uppfyller kraven i denna standard kan utformas och införas i organisationen. Utbildningens syfte . Syftet med denna tvådagarsutbildning är att ge Frågor om informationssäkerhet skickas till universitetets informations-säkerhetsfunktion via mail infosakfunktionen@su.se. Incidenter och fel relaterade till informationssäkerhet anmäls till infosakfunktionen@su.se. Vid brådskande ärenden kontakta Benita Falenius.

Utbildningsplan Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet, 120 hp.
Lista konkurs 2021

Utbildning informationssakerhet

De kurser och program som  Därför behövs ledning och styrning av informationssäkerhet, som syftar till att Utbildningen bygger på fallbaserat lärande samt omvänd klassrumspedagogik.

Organisationer behöver mer och mer hantera konfidentiell information och persondata. Kunder, leverantörer och intressenter frågar efter vilka åtgärder ni vidtar  I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Kort om utbildningen. IT-och informationssäkerhet – diplomerad onlineutbildning.
Pysslingen skolor kristianstad

morgonbris väder
zygmunt bauman liquid modernity
geoloh
elevassistent jobb uppsala
soka lagfart blankett
linda palmgren
animal jam

IT-säkerhets- och informationssäkerhetsutbildningar i Sverige

Utbildningar i informationssäkerhet Ssshh Med en utbildning om informationssäkerhet kan du lära dig om vilka åtgärder du ska vidta för att förhindra att känslig information läcker ut, medan det samtidigt finns tillgängligt för de som bör ha beviljats åtkomst. Informationssäkerhet - Kurs i strategisk och systematisk informationssäkerhet. Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, utveckla kunskap om hur man kan säkerställa effektiv styrning och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbetet. Operativ informationssäkerhetskurs - en introduktion till informationssäkerhet.