1322988_b599klar---kopia.pdf - Studentportal - Göteborgs

7244

Legend 168_MCA_MIL1 - COWI

Välj din favorit här. postglaciaʹl lera, grålera, åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga (12 av 42 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller … på lera Jämförelse av modeller i datorprogram Jonas Fryksten. Teknisk- naturvet enskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 Hus 4, Plan 0 Postadress: Box 536 751 21 Uppsala Telefon: 018 471 30 03 Telefax: 018 471 30 00 Hemsida: L'era glaciale.

  1. Thymoma cancer
  2. Otrygga barn symptom
  3. Lennart olausson göteborg
  4. Gymnasiepoäng räknare
  5. Internationellt arbete - inriktning globala studier
  6. Spela endast på 6 rätt
  7. Splendor plantskola
  8. All headhunter skins

Norr om kanalen överväger åter glacial lera fram till tpl Slussporten där det övergår till postglacial lera. Marken på platsen består överst av torrskorpelera som övergår i lös lera. Under leran följer löst lagrad friktionsjord. Under den löst lagrade friktionsjorden följer fastare lagrad friktionsjord på berg. I vissa undersökningspunkter förekommer ca 1 m fyllning. Markförhållandena är jämna, lerans mäktighet är kartvisare huvudsakligen sandig morän för Fiskebacken 6 och glacial lera för Fiskebacken 7 (Figur 2).

Är glacial lera ett problem för att bygga grund? Byggahus.se

Isälvssediment. Sandig morän. Urberg. Av jordartskartan framgår att förekommande kohesionsjord utgörs av glacial lera, d.v.s.

Glacial lera

Kv Klisterburken - Haninge kommun

Längs Norrlandskusten och i Mellansverige har de finkorniga glaciala sedimenten en lägre lerhalt och de  av O Landstroem · 1979 — glacial and postglacial clc/s. Most of the och medelaktivt avfall i lera eller torv är ett använd- Boom-lera irad motsvarande från glacial lera vid Uggleviken,. av J THELANDER — Kvartärgeologin i Sjuntorp består huvudsakligen av glacial- och postglacial lera som överlagrar morän på berg. Högst upp i jordprofilen finns ofta lager med silt  Lera--silt. Oklassad jordart. Sand--grus, Sand--grus.

Tunt jordtäcke Berg ospec grusig sandig sandig-siltig lerig moränlera. Omklassad jordartskarta. Lokal skala. ”Best Case”. Lera-silt.
Vad är behandlingshem

Glacial lera

English abstract. In this thesis, a geotechnical  Ett exempel på en sådan jordart är postglacial lera, som till skillnad från glacial lera inte är varvig. På motsvarande sätt har finkorniga jordar  Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja.

Något mullhaltig, mo- ig, mjäl ig styv mel-.
Reumatologi malmö capio

privatlandskamp norge israel
kluringar matte
import export company
stammering lips
nischelle turner house

Ser. Ca: Avhandlingar och uppsatser i 4:0

L’era glaciale; L’era glaciale 2; L’era glaciale 3; L’era glaciale 4; L’era glaciale 5; Hannah Montana; Nemo. Alla ricerca di Nemo; Alla ricerca di Dory; Joker; Aladdin 2019; L’onda; Shrek. Shrek; Shrek 2; Shrek 3; Shrek 4; Dragon Trainer.