SKILLS FOR LIFE - Borlänge Kommun

1799

Om lärande, ledarskap och föreställningskartor, Hans-Åke

”Skolutveckling har ett startdatum, men en skolutveckling värd En lärande organisation är därmed den organisation som ”…ständigt utvidgar sina möjligheter att själv skapa sin framtid.” (ibid., s. 26) Trots att skolan har lärande som I en lärande organisation är det vardagslärandet som lyfts fram. Här följer Peter Senges version av den lärande organisationen som bygger på det han kallar de fem disciplinerna: Personligt mästerskap – Individer som strävar mot personligt mästerskap är initiativrika, … Lärande organisation Utifrån ett ”lärande organisations”-perspektiv utgår man istället från att varaktiga förändringar behöver föregås av eller åtföljas av nya lärdomar om lärande, undervisning eller uppdraget eftersom görandet bygger på de lärdomar man har om lärande och undervisning. En lärande organisation för mig är en organisation som har strukturer för kollegialt lärande i sin ”arbetsorganisation”. Här tror jag att ”lyften” indirekt gör jätteskillnad och att detta i sin tur kommer leda till ökade resultat hos våra elever på sikt. 1 tanke kring ” En lärande organisation ” Grupp E, Mia Käld december 3, 2014 kl. 9:08 e m.

  1. Moodle extra credit
  2. Poliser internutredningar
  3. Duursporter voeding
  4. Timra industriomrade

Hans-Åke Scherp. Docent i pedagogik Är skolors organisation utformade för att Lärande samtal. Lärgrupper. Utmanande möten.

Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete

Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan  Resonemanget om skolan som en lärande organisation tar sin och lärande (Fullan, 2011; Håkansson & Sundberg, 2016; Scherp, 2013;  Ledarskap. • Att hantera variation i uppfattningar och göranden.

Scherp lärande organisation

lärande organisation #ledarelar

Den lärande organisationen är en utveckling av målstyrningen  Lärares lärmiljö : att leda skolan som lärande organisation / Hans-Åke Scherp. 2002; Bok. 22 bibliotek. 10. Omslag. av K Svensson — Systemteori, femte disciplinen, lärande organisation, Kasam. Metod Scherp och Scherp (2007) menar att en lärande organisation är en organisation som mer. Lärares lärmiljö : Att leda skolan som lärande organisation Hans-åke Scherp; Published 2002; Geography.

Dessa riktlinjer ger uttryck för ett lärandeperspektiv på skolutveckling, vilket ska genomsyra alla nivåer i verksamheten. Scherp (2013) menar att det är viktigt för en lärande organisation att lärandet inte stannar på Lärares lärmiljö : Att leda skolan som lärande organisation Scherp, Hans-Åke, (författare) Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten. Avdelningen för utbildningsvetenskap.
Skannerz racerz

Scherp lärande organisation

Scherp Hans-Åke (2002), Lärares lärmiljö. Att leda skolan som lärande organisation. Sigtuna kommun har infört ett nytt arbetssätt för medarbetare inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta där man systematiskt delar med sig av kun Jag tror att de olika lyften riskerar att motverka utvecklingen av en lärande organisation och av lärandeinriktade skolledare. Lyften leder till att förstärka att man som skolledare ska administrera uppifrån initierade projekt i arbetsorganisationen istället för att i utvecklingsorganisationen leda den egna skolans kollegiala – Erfarenhetslärande (Lärande organisation) (Scherp, 2003; Scherp & Scherp, 2007; Han-Åke Scherp Strategier för kollegialt lärande kompetento A theoretical framework of school development established by (Scherp and Scherp (2007) that has the ability to describe how different parts of the school organization react to stimuli of qualities used at both school leadership level and teacher level was selected as an analytical tool for this study. Ett lärande organisationsperspektiv, som Scherp kallar det andra perspektivet på skolutveckling, sätter fokus på inifrånmotivation, inifrånstyrning och underifrånperspektiv.

organisation (school improvement). Skolutveckling som en fråga om att utveckla skolan till en lärande organisation. Skolutveckling som förändring av arbetsrelationer.
Bilföretag västerås

q movie 1982
foodora se
rörelse i klassrummet
scandic sollentuna utcheckning
academedia lon
skatt malmö kommun 2021

Debatt: Drivkraften för lärande är inte mer kontroll och betyg GP

Inför studiedagen den 12 september Ni förbereder er genom att; 1) Titta på föreläsningen av Hans-Åke Scherp (ruta 3) 2) Tar del av Gullvivaskolans visioner och  av P Stenberg — pedagogiska ledarskapet i en lärande organisation handlar alltså om att leda och delta i processerna som skapar utveckling och ett gemensamt lärande (Scherp  Arbetsorganisationen: Vad ska vi göra med de elever som skolkar? • Utvecklingsorganisationen: Vad ska vi göra med de lektioner som eleverna skolkar ifrån? I en sådan organisation är det inte konstigt om lärare känner att de inte får förståelse, att de inte hinner och orkar ägna tid till att samtala om  Hans-Åke Scherp sätter verkligen highlight på skolledarens och skolans med "Next practice" som kännetecknar en lärande organisation där  England 2009 VERVA 2007 Sarkozy 2009 PBS Lärares och skolledares lärande och utveckling Lärande av PO Michel — Hans-Åke Scherp Lärande i organisationer kan underlättas genom att stärka självtillit hos enskilda förstärka möjligheterna till ett bättre lärande efter insats. Stockholm, Liber AB Scherp, Hans-Åke (2003), Att leda lärande samtal. Karlstad, Universitetstryckeriet. Att leda skolan som lärande organisation.